SYSTEM E-KARTOTEKA

Informujemy ,iż działa już system e-kartoteka , który umożliwia sprawdzenie stanu należności czynszowych i wysokość opłaty czynszowej drogą internetową. Logowanie do systemu pod adresem: https://www.e-kartoteka.pl/#/login Po login i hasło prosimy zgłaszać się do siedziby Spółdzielni (dział czynszów-pokój 204).
Czytaj więcej

ZAPROSZENIE !!

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej ‘Śródmieście” 44-100 Gliwice ul. Jasnogórska 9 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022 Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2021 i 2022 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania. Oferta powinna zawierać: Informację o firmie, 
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE !!!

Poszukujemy wykonawców w celu przeprowadzenia rocznych przeglądów instalacji i urządzeń gazowych w naszych zasobach. Zainteresowanych prosimy o przesłanie ofert poczta na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa “Śródmieście” ul. Jasnogórska 9 44-100 Gliwice      lub  e-mail: srodmiescie@onet.pl
Czytaj więcej

DRUKI DO POBRANIA

zmiana adresu korespondencyjnego zezwolenie na dostarczanie korespondencji przez umieszczenie jej w skrzynkach pocztowych EURO zezwolenie na dostarczanie korespondencji drogą mailową OŚWIADCZENIE -lokal zamieszkały lub niezamieszkały
Czytaj więcej