SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” W GLIWICACH:

Prezes Zarządu
– Stanisław KOLANUS
Z-ca Prezesa Zarządu d/s Technicznych
– Zygmunt STUPERA
Członek Zarządu Główna Księgowa
– Grażyna ROMANOWSKA