Jako login proszę wpisywać nazwisko i imię z dużych liter oddzielonych spacją, a jako hasło: nr członkowski.