KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

SYSTEM E-KARTOTEKA

Informujemy ,iż działa już system e-kartoteka , który umożliwia sprawdzenie stanu należności czynszowych i wysokość opłaty

ZAPROSZENIE !!

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej ‘Śródmieście” 44-100 Gliwice ul. Jasnogórska 9 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

OGŁOSZENIE !!!

Poszukujemy wykonawców w celu przeprowadzenia rocznych przeglądów instalacji i urządzeń gazowych w naszych zasobach. Zainteresowanych prosimy o przesłanie ofert poczta

OGŁOSZENIE !!

O G Ł O S Z E N I E ! Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Śródmieście” Posiada do wynajęcia lokale użytkowe  

DRUKI DO POBRANIA

zmiana adresu korespondencyjnego zezwolenie na dostarczanie korespondencji przez umieszczenie jej w skrzynkach pocztowych EURO zezwolenie na dostarczanie korespondencji drogą mailową

ADRES

Biurowiec S.M.” Śródmieście”
ul.Jasnogórska 9
44-100 Gliwice

TELEFONY

tel: 32 231 34 56
tel: 32 231 67 25

tel: 32 231 36 51

BIURO CZYNNE W GODZINACH:

pon-pt 7:00-15:00
Po w/w godzinach pracy dyżur pełni portiernia i przyjmuje zgłoszenia o awariach :
tel. 32 231 34 56
Zarząd przyjmuje Strony: wt 14:00-15:00