KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

SYSTEM E-KARTOTEKA

Informujemy ,iż działa już system e-kartoteka , który umożliwia sprawdzenie stanu należności czynszowych i wysokość opłaty

Informacje dotyczące przetargu !!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Gliwicach, ul. Jasnogórska 9 zaprasza do udziału w przetargu: Informacja 1  – roboty budowlane do 40

WAŻNE!!!

Informujemy, że zmianie ulega numer telefonu do Administracji Centrum , jak i adres mailowy do Spółdzielni nowy numer telefonu: 32

OGŁOSZENIE !!

OGŁOSZENIE Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” oferuje wolne pokoje  do  wynajęcia od zaraz. Pokoje znajdują się w budynku biurowca położonego w Gliwicach

DRUKI DO POBRANIA

zmiana adresu korespondencyjnego zezwolenie na dostarczanie korespondencji przez umieszczenie jej w skrzynkach pocztowych EURO zezwolenie na dostarczanie korespondencji drogą mailową

ADRES

Biurowiec S.M.” Śródmieście”
ul.Jasnogórska 9
44-100 Gliwice

sekretariat@smsrodmiesciegliwice.pl

TELEFONY

tel: 32 320 19 11

BIURO CZYNNE W GODZINACH:

pon-pt 7:00-15:00
Po w/w godzinach pracy dyżur pełni portiernia i przyjmuje zgłoszenia o awariach :
tel. 32 320 19 11
Zarząd przyjmuje Strony: wt 14:00-15:00