Zakres obowiązków:

 • przygotowanie, koordynacja i bieżący nadzór nad robotami budowlanymi prowadzonymi przez Spółdzielnię oraz prowadzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie, obejmujące:

– sporządzanie obmiarów oraz szacowanie kosztów planowanych robót,

– reprezentowanie inwestora na budowie,

– weryfikacja dokumentacji projektowej i kosztorysów pod względem zgodności z udzielonym zleceniem,

– nadzór nad zgodnością realizacji inwestycji z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

– kontrola jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowanych materiałów,

– nadzór nad terminowością realizacji robót,

– kontrola usunięcia ewentualnych usterek,

– odbiór zleconych robót,

– rozliczanie inwestycji, w tym kontrola zgodności wystawionych faktur z przedmiotem zamówienia,

– dokonywanie pogwarancyjnego odbioru robót.

 • udział w przeglądach technicznych zasobów mieszkaniowych,
 • sporządzanie opinii technicznych w zakresie budowlanym,
 • współpraca z organami nadzoru budowlanego,
 • współpraca z Administracjami Spółdzielni w zakresie powierzonych obowiązków, w tym udział w komisjach technicznych mieszkań,
 • udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej dot. robót ogólnobudowlanych,
 • terminowe odpowiadanie na korespondencję,
 • bieżąca komunikacja z mieszkańcami zakresie spraw techniczno – budowlanych.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie o profilu budowlanym,
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
 • aktualne członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w branży budowlanej,
 • praktyczna znajomość prawa budowlanego, przepisów wykonawczych oraz procedury administracyjnej,
 • biegła znajomość obsługi programów MS Office,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • samodzielność działania,
 • znajomość zagadnień dot. budownictwa mieszkaniowego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę jednozmianową,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i zaangażowania,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach branżowych.

 

 

CV prosimy składać osobiście w sekretariacie SM Śródmieście         ul. Jasnogórska 9 lub mailowo srodmiescie@onet.pl