SKŁAD RADY NADZORCZEJ SM „ŚRÓDMIEŚCIE” W GLIWICACH WYBRANEJ NA KADENCJĘ 2015 – 2018:

Przewodniczący
– Krzysztof Gruszczyński
Z-ca Przewodniczącego
– Mieczysława Chudy
Sekretarz
– Piotr Morys
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
– Andrzej Rogóż
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyj
– Celina Węgrzyn – Najsarek