Odczyty i rozliczenia zużycia wody w zasobach SM „Śródmieście”

dot.: odczytów i rozliczeń zużycia wody w zasobach SM „Śródmieście” W związku z powtarzającym się w części lokali brakiem odczytów liczników wody w terminach ich dokonywania, spowodowanym nie udostępnieniem mieszkań do dokonania odczytów, uprzejmie informujemy: – pracownicy Spółdzielni nadal dokonywać będą odczytów w terminach dotąd ustalonych i po wcześniejszym powiadomieniu lokatorów ogłoszeniem na tablicach ogłoszeń
Czytaj więcej

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZACHOWANIA W MIESZKANIACH PRAWIDŁOWEJ CYRKULACJI POWIETRZA

W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI MIESZKAŃCÓW BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH, ZMIERZAJĄCYMI DO ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW OGRZEWANIA, UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZACHOWANIA W MIESZKANIACH PRAWIDŁOWEJ CYRKULACJI POWIETRZA, KONIECZNEJ DLA ZAPEWNIENIA WENTYLACJI NATURALNEJ W MIESZKANIACH. Podstawową zasadą przy projektowaniu i budowie wszelkiego rodzaju budynków jest tzw. wentylacja naturalna, polegająca na zapewnieniu nawiewu powietrza do pomieszczeń poprzez mikroszczeliny w oknach i drzwiach
Czytaj więcej

PRZCIWDZIAŁAJMY NISZCZENIU NASZEJ WSPÓŁWŁASNOŚCI!

W związku z nasilającym się niszczeniem i kradzieżą elementów wyposażenia budynków np. wyłączników opraw oświetleniowych, kaset dźwigów itp., apelujemy o wzmożoną uwagę, staranne zamykanie, nie otwieranie drzwi wejściowych osobom nieznajomym i zgłaszanie w Administracji faktów przebywania na terenie budynku osób niepożądanych. Przypominamy, że jeżeli nie zostanie ustalony sprawca szkody wszystkie koszty kolejnych napraw obciążą fundusz
Czytaj więcej

SYSTEM E-KARTOTEKA

Informujemy ,iż działa już system e-kartoteka , który umożliwia sprawdzenie stanu należności czynszowych i wysokość opłaty czynszowej drogą internetową. Logowanie do systemu pod adresem: https://www.e-kartoteka.pl/#/login Po login i hasło prosimy zgłaszać się do siedziby Spółdzielni (dział czynszów-pokój 204).
Czytaj więcej