W związku z nasilającym się niszczeniem i kradzieżą elementów wyposażenia budynków np. wyłączników opraw oświetleniowych, kaset dźwigów itp., apelujemy o wzmożoną uwagę, staranne zamykanie, nie otwieranie drzwi wejściowych osobom nieznajomym i zgłaszanie w Administracji faktów przebywania na terenie budynku osób niepożądanych.
Przypominamy, że jeżeli nie zostanie ustalony sprawca szkody wszystkie koszty kolejnych napraw obciążą fundusz remontowy tego budynku, w którym zaistniała szkoda.
Liczymy na Państwa troskę o wspólne dobro.