W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI MIESZKAŃCÓW BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH, ZMIERZAJĄCYMI DO ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW OGRZEWANIA, UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZACHOWANIA W MIESZKANIACH PRAWIDŁOWEJ CYRKULACJI POWIETRZA, KONIECZNEJ DLA ZAPEWNIENIA WENTYLACJI NATURALNEJ W MIESZKANIACH.

Podstawową zasadą przy projektowaniu i budowie wszelkiego rodzaju budynków jest tzw. wentylacja naturalna, polegająca na zapewnieniu nawiewu powietrza do pomieszczeń poprzez mikroszczeliny w oknach i drzwiach wszystkich pomieszczeń oraz wywiewu poprzez otwory wentylacyjne w kuchniach, łazienkach oraz WC .
Powyższa zasada opiera się na prawach fizyki i stanowi podstawę norm projektowania w zakresie wentylacji i ogrzewania budynków.

W związku z tym, działania polegające na doszczelnianiu okien (jak również wymianie okien na szczelne). Zamykanie lub przesłanianie kratek wentylacyjnych oraz nadmierne obniżanie temperatury w pomieszczeniach zakłócają proces wentylacyji naturalnej.

Prowadzi to w szybkim czasie do podniesienia wilgotności powietrza w mieszkaniach, skraplania pary wodnej (nawet w spsób dla oka niezauważalny), a w konsekwencji do powstawania grzybów pleśniowych w mieszkaniach.

Kolejnym zagrożeniem jest możliwość gromadzenia się spalin z urządzeń gazowych, służących do podgrzewania wody, a w konsekwencji – do zatrucia.

Gorąco apelujemy do wszystkich mieszkańców naszych budynków o dbałość w zapewnieniu stałej wentylacji naturalnej mieszkań.
Apel nie dotyczy okresowego, lecz przede wszystkim stałego wentylowania pomieszczeń!
Przypominamy o konieczności udostępniania mieszkań do prowadzenia corocznych przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, które służą wykrywaniu nieszczelności instalacji i niesprawnych urządzeń.

APELUJEMY O PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD ZWIĄZANYCH Z ZAPEWNIENIEM NATURALNEJ WENTYLACJI POMIESZCZEŃ W CELU ZACHOWANIA PRAWIDŁOWEGO MIKROKLIMATU W MIESZKANIACH I OCHRONĄ PRZED EWENTUALNYMI SKUTKAMI ICH NADMIERNEGO DOSZCZELNIENIA.