UWAGA! OSTRZEGAMY!

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Śródmieście” informuje, że na terenie naszych Osiedli pojawiły się firmy oferujące wykonanie prac np. wymianę drzwi, na korzystnych finansowo zasadach. Spółdzielnia nie udzielała rekomendacji na wykonanie tego rodzaju prac i nie bierze odpowiedzialność za umowy i wpłaty dokonane przez mieszkańców. Ostrzegamy przed zawieraniem umów i podpisywaniem zleceń z przypadkowymi firmami szczególnie przed zbliżającym
Czytaj więcej

Sposoby odzyskania długu z tytułu nie wnoszenia opłat

W związku z przeprowadzoną w ostatnim czasie eksmisją oraz sprzedażą mieszkania w drodze licytacji Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Gliwicach przypomina, iż jednym ze skutecznych sposobów odzyskania długu z tytułu nie wnoszenia opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego jest : 1. wystąpienie do sądu z żadaniem eksmisji – dotyczy dłużników nie będących członkami zajmujących mieszkanie bez
Czytaj więcej

Odczyty i rozliczenia zużycia wody w zasobach SM „Śródmieście”

dot.: odczytów i rozliczeń zużycia wody w zasobach SM „Śródmieście” W związku z powtarzającym się w części lokali brakiem odczytów liczników wody w terminach ich dokonywania, spowodowanym nie udostępnieniem mieszkań do dokonania odczytów, uprzejmie informujemy: – pracownicy Spółdzielni nadal dokonywać będą odczytów w terminach dotąd ustalonych i po wcześniejszym powiadomieniu lokatorów ogłoszeniem na tablicach ogłoszeń
Czytaj więcej