W związku z przeprowadzoną w ostatnim czasie eksmisją oraz sprzedażą mieszkania w drodze licytacji Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Gliwicach przypomina, iż jednym ze skutecznych sposobów odzyskania długu z tytułu nie wnoszenia opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego jest :

1. wystąpienie do sądu z żadaniem eksmisji – dotyczy dłużników nie będących członkami zajmujących mieszkanie bez tytułu prawnego (do którego wygasło prawo lokatorskie w związku z wykreśleniem przez Radę Nadzorczą z listy członków )
2. sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.
Przepisy o licytacji mają zastosowanie do dłużników posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz właścicieli lokali. Licytację przeprwadza komornik, a dłużnik ponosi wszystkie koszty z tym związane. Mieszkanie zostaje sprzedane w drodze licytacji za dużo mniejszą kwotę niż jego wartość rynkowa, a ponadto w stosunku do właścicieli nie mają zastosowania przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów.
W związku z tym iż są już podjęte następne uchwały zobowiązujące Zarząd do rozpoczęcia procedur sprzedaży w drodze licytacji mieszkań oraz eksmisji , dlatego Zarząd apeluje do mieszkańców o regularne wnoszenie opłat aby uniknąć tak drastycznych konsekwecji .