WAŻNE!!!

Informujemy, że zmianie ulega numer telefonu do Administracji Centrum , jak i adres mailowy do Spółdzielni nowy numer telefonu: 32 320 19 11 nowy adres mailowy: sekretariat@smsrodmiesciegliwice.pl mail bezpośredni do działu księgowości: ksiegowosc@smsrodmiesciegliwice.pl  
Czytaj więcej

DRUKI DO POBRANIA

zmiana adresu korespondencyjnego zezwolenie na dostarczanie korespondencji przez umieszczenie jej w skrzynkach pocztowych EURO zezwolenie na dostarczanie korespondencji drogą mailową OŚWIADCZENIE lokal zamieszkały lub niezamieszkały
Czytaj więcej