Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa “Śródmieście” przyjmuje zarząd powierzony zlecony przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

OFERUJEMY: USŁUGI W ZAKRESIE:

  • zarządzania i administrowania nieruchomościami
  • prowadzenia rachunkowości wspólnot
  • dbałości o stan techniczny budynków

POSIADAMY LICENCJE ZAWODOWE ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

Kontakt: Dział eksploatacji: 32/231-34-56 wew.36