Do osób dokonujących opłat za mieszkanie

w O-K Banku Spółdzielczym w Gliwicach przy ul. Jasnogórskiej 7

Uprzejmie informujemy, że zmieniły się zasady dokonywania opłat za mieszkanie w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym przy ul.Jasnogórskiej 7

Aby dokonywać opłat za mieszkanie bez prowizji – należy posiadać blankiet wpłaty z numerem rachunku SM Śródmieście w O-K Banku Spółdzielczym .

W tym celu zostały wydrukowane książeczki opłat za mieszkanie z odpowiednim numerem naszego rachunku. Książeczki te służą do wpłat wyłącznie w placówce przy ul. Jasnogórskiej 7 i można je pobrać przy okazji najbliższej wizyty w Banku .

Zmiany te nie dotyczą osób dokonujących opłat w innych bankach lub drogą elektroniczną.

Za niedogodności z tym związane przepraszamy .