Informujemy, że zmianie ulega numer telefonu do Administracji Centrum , jak i adres mailowy do Spółdzielni

nowy numer telefonu: 32 320 19 11

nowy adres mailowy: sekretariat@smsrodmiesciegliwice.pl

mail bezpośredni do działu księgowości: ksiegowosc@smsrodmiesciegliwice.pl