Informujemy mieszkańców budynku przy ul. Dworcowej 22, że TOI TOI wystawiony przed budynkiem przeznaczony jest dla ich użytku.

Sytuacja spowodowana jest tym, że w roku 2018 mieszkańcy w/w budynku  nie zgodzili się na wymianę pionów wodnokanalizacyjnych, czego  następstwem  jest poważna awaria kanalizacji.