Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście w Gliwicach ul.Jasnogórska 9

Ogłasza II przetarg nieograniczony dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych na pierwszeństwo ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego / II piętro, 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój o pow. użytkowej 41,21 m2/ położonego w Gliwicach przy ul. Młodego Hutnika 1/10.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.02.2023r. o godz.10.00 w siedzibie Spółdzielni w Gliwicach przy ul. Jasnogórskiej 9.

Cena wywoławcza 172 000,00 zł (w tym udział w wieczystym użytkowaniu gruntu).

Warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie wadium w wysokości  5 000,00 zł na konto Spółdzielni: PKO BP S.A. IO/Gliwice 34 1020 2401 0000 0302 0038 5377.

Kserokopię wpłaty wraz z pisemną ofertą należy złożyć w Spółdzielni do dnia 13.02.2023r. do godziny 14.00.

Zainteresowani mogą oglądać lokal mieszkalny w obecności pracownika Spółdzielni od 25.01.2023r. do 10.02.2023r.  po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu tel. 32 270-38-66 lub 697-104-412.Informacje można również uzyskać w siedzibie Spółdzielni pokój nr 201/II piętro lub tel. 32 231-34-56 wew. 33.

Spółdzielnia może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny