Rada Nadzorcza S.M. „Śródmieście”  u s t a l a , iż dyżur Członków Rady Nadzorczej w IV kwartale 2023 roku  pełniony  będzie  w godzinach  od  1600 do 1700                     

w siedzibie S.M. „Śródmieście” przy ul. Jasnogórskiej 9  pokój 108  w dniu 23 listopada