Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście w Gliwicach

ul. Jasnogórska 9

  1. Ogłasza II przetarg nieograniczony na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego / VI piętro, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój o pow. użytkowej 80,40 m2/ położonego w Gliwicach przy ul. Gruszczyńskiego 3/50.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2018r. o godz.10.00 w budynku Spółdzielni.

Cena wywoławcza 249 260,00 zł.

  1. Ogłasza II przetarg nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia odrębnej własności nieruchomości lokalowej, pełniącej funkcję użytkową położonej w Gliwicach przy ul. Gruszczyńskiego 3 (parter) w budynku 1-klatkowym o powierzchni użytkowej 62,10 m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2018r. o godz.10.30 w budynku Spółdzielni.

Cena wywoławcza 236 053,00 zł (w tym udział w wieczystym użytkowaniu gruntu).

Warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł na konto Spółdzielni: PKO BP S.A. IO/Gliwice 34 1020 2401 0000 0302 0038 5377.

Kserokopię wpłaty wraz z pisemną ofertą należy złożyć w Spółdzielni do dnia 24.09.2018r.

Zainteresowani mogą oglądać lokal mieszkalny w obecności pracownika Spółdzielni od 05.09.2018r. do 21.09.2018r. po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu tel. 32 335-40-18 lub 697-104-371.

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje można również uzyskać w siedzibie Spółdzielni pokój nr 211/II piętro lub tel. 32 231-34-56 wew. 64.