Spółdzielnia jest niezależnym stowarzyszeniem osób łączących się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych gospodarczych, socjalnych oraz kulturalnych potrzeb i dążeń poprzez współposiadanie i demokratycznie zarządzane przedsięwzięcie.
Spółdzielnie swoją działalność opierają na wartościach takich jak: samopomoc, samoodpowiedzialność , demokracja, równość, sprawiedliwość i solidarność. Zgodnie z tradycjami założycieli ruchu, spółdzielcy wierzą w wartości etyczne uczciwości, otwartości, odpowiedzialności społecznej oraz troski o innych.

 

DANE IDENTYFIKACYJNE SPÓŁDZIELNI:

KRS – 0000050490
Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydz.
Gospodarczy KRS z dn. 30.01.2009 r.) – sygn. akt
GL.X. NS-REJ.KRS/ 5337/01/431
NIP – 631-010-29-79
Decyzja Urzędu Skarbowego w Gliwicach w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego –
Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z dnia 8.06.1993 r.
REGON – 271191760
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON GUS –
Urząd Statystyczny w Katowicach z dnia 20.06.2005 r.
 

KONTA BANKOWE:

PKO BP S.A. I O/Gliwice:
34 1020 2401 0000 0302 0038 5377
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy O/Gliwice:
33 8454 1079 2005 0000 5832 0004

 

SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” W GLIWICACH:

Prezes Zarządu
– Stanisław KOLANUS
Z-ca Prezesa Zarządu d/s Technicznych
– Zygmunt STUPERA
Członek Zarządu Główna Księgowa
– Grażyna ROMANOWSKA
 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SM „ŚRÓDMIEŚCIE” W GLIWICACH WYBRANEJ NA KADENCJĘ 2015 – 2018:

Przewodniczący
– Krzysztof Gruszczyński
Z-ca Przewodniczącego
– Mieczysława Chudy
Sekretarz
– Piotr Morys
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
– Andrzej Rogóż
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyj
– Celina Węgrzyn – Najsarek
 

ZASOBY MIESZKANIOWE WG PODZIAŁU NA ADMINISTRACJE DOMÓW MIESZKALNYCH SM „ŚRÓDMIEŚCIE” W GLIWICACH (WG STANU NA 31.12.2008 R.)

 

PLAN OSIEDLI S.M. “ŚRÓDMIEŚCIE”


 

ADMINISTRATORZY OSIEDLI:

ADM “Centrum”
p. Pycel Zdzisława
kom: 697 104 371
ADM “Chorzowska”
p. Zajdel Bożena
kom: 697 104 412
ADM “Warszawska”
p. Bilska Grażyna
kom: 697 101 024
ADM “Operetka”
p. Sokołowski Jarosław
kom: 697 104 378
ADM “Góry Chełmskiej”
p. Wróblewska Grażyna
kom: 697 104 415